oz YOUNG FOLKS LC

Občianske združenie vzniklo v roku 2011 ako názorová platforma pri úpravách verejného priestoru mesta a života v ňom. Naše aktivity sa viažu predovšetkým na mesto Lučenec, jeho verejný priestor a vytváranie vzťahu medzi mestom, jeho verejnými priestranstvami a obyvateľmi. Počas existencie združenia sme realizovali projekty v spolupráci so samosprávou, záujmovými združeniami a organizáciami a aktívnymi obyvateľmi.

V súčasnosti sa aktivity združenia zameriavajú hlavne na

  • mapovanie potrieb detí a mladých v meste Lučenec s cieľom nastaviť jasnú stratégiu pre napĺňanie konceptu "Komunita priateľská deťom a mladým"

  • spoluvytváranie verejného priestoru so zapojením detí a mladých, ostatných obyvateľov a záujmových organizácií

  • spolupráca s rôznymi organizáciami a jednotlivcami v Meste Lučenec na iných rozvojových projektoch

Kontaktujete nás

email: lucenecpremladych@gmail.com

YOUNG FOLKS KTO SME ?