oz YOUNG FOLKS  LC

Občianske združenie vzniklo v roku 2011 ako názorová platforma pri úpravách verejného priestoru mesta a života v ňom. Naše aktivity sa viažu predovšetkým na mesto Lučenec, jeho verejný priestor a vytváranie vzťahu medzi mestom, jeho verejnými priestranstvami a obyvateľmi. Počas existencie združenia sme realizovali projekty v spolupráci so samosprávou, záujmovými združeniami a organizáciami a aktívnymi obyvateľmi. 

V súčasnosti sa  aktivity združenia zameriavajú hlavne na 

Kontaktujete nás 

  email:  oz.youngfolks@gmail.com

Realizujeme prieskum!

Milí rodičia,

Radi by sme poznali Váš názor na našu plánovanú aktivitu - vytvorenie priestoru pre rodičov a deti v Lučenci. Sami pociťujeme nedostatok vhodného programu a aktivít pre rodiny s deťmi, hlavne pre rodičov, ktorí sa starajú o deti, ktoré ešte nenavštevujú škôlku či školu. Preto prichádzame s vlastnou iniciatívou a chceme vytvoriť priestor aj pre Vás.

Chcete vyjadriť svoj názor?

Vyplňte krátky dotazník: Klub pre rodičov a deti v Lučenci